Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Dilekçe ve Diğer Belgeler

(İlk Defa Müracaat Edecekler İçin) 

İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                                                               BALIKESİR 

 

            09/08/2005 Tarih ve 25901 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2005/1 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2002/1 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ” doğrultusunda elektrik enerjisi desteğinden yararlanmak üzere talep edilen belge ve bilgiler ilişikte sunulmuştur.
            Söz konusu tebliğ uyarınca ........................ abone no ile firmamız adına tahakkuk edecek olan ....................yılı dönemlerine ait elektrik enerjisi kullanım farkının hesaplanarak iadesini arz ederim.    ....../......./2009

 

                                                                                                                    Firma Kaşe

                                                                                                                    İmza

 

Eki :
            1-İşletme Belgesi Örneği
            2-Taahhütname
            3-Abone Bilgileri
            4-Banka Hesap-Vergi Dairesi bilgileri