Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Kültür ve Turizm Bakanlığı Konaklama İstatistik Sistemi


 Bakanlığımızın sorumluluğunda olan "Konaklama İstatistikleri Sistemi" ile ilgili verilerin temel kaynağını, il idari sınırları içerisinde yer alan Bakanlık Belgeli veya Mahalli İdarelerden almış oldukları İşyeri Açma ve çalışma Ruhsatı ile faaliyet gösteren konaklama tesisleri tarafından doldurulan formlar oluşturmaktadır.  Bu kapsamda 2634 sayılı Turizm teşvik Kanunu'nun Bilgi Verme Başlıklı 11.maddesi gereği Konaklama Tesisleri tarafından Konaklama İstatistiklerinin internet ortamında aylık olarak girişlerini yapması gerekmektedir. Girişlerin yapılabilmesi için alttaki formlardan tesisleri için uygun olanı doldurup, tesis yetkilisinin imza ve onayından geçtikten sonra  İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Turizm Şubesi personeline ulaştırmaları yeterlidir. İstatistik girişi yapacak personelin bilgileri sistem üzerinde tanımlandıktan sonra kendilerine  gönderilen şifre bilgileri ile sisteme veri girişlerini yapabilirler. 


 3.Sayfa.docx

 2.Sayfa.docx

 1.Sayfa.docx

 Bakanlık Belgeli Form.docx

 Belediye Belgeli Form.docx


Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Turizm Şube
Tel:02662451335- Dahili 143 veya 144