Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Tescilli Taşınmaz Kültür Varlıkları

        

  TESCİLLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI

        BALIKESİR

Sivil Mimarlık Örneği

2280

Dinsel Yapılar

178

Kültürel Yapılar

155

İdari Yapılar

76

Askeri Yapılar

12

Endüstriyel ve Ticari Yapılar

66

Mezarlıklar

73

Şehitlikler

6

Anıt ve Abideler

12

Kalıntılar

29

Korunmaya Alınan Sokaklar

2

TOPLAM

2889