Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarım Yardımı için gerekli Belgeler

Projeler için istenecek belgeler

 Madde 6 - Proje hazırlanması için;    

    a) Taşınmaza ilişkin tescil kararı,

    b) Projenin kapsamına, işin bitirilme süresine ve tahmini bedeline ilişkin rapor,

    c) 9 x 13 cm boyutundan küçük olmamak kaydı ile yapının içini, dışını ve çevresini gösteren, net çekilmiş fotoğraf albümü,

    d) Çaplı tasarruf vesikası veya tapu örneği,

    e) Fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği,

    f) Kanuni tebligat adresi,

    istenir.

    Proje yardımından faydalanmak istenen yapının mülkiyeti hisseli ise hissedarlardan birinin başvurusu yeterlidir.

    Proje uygulamaları için istenecek belgeler

    Madde 7 -

Proje uygulamaları için;

    a) Proje uygulamasının kapsamına, işin bitirilme süresine, uygulama aşamalarına ve tahmini bedeline ilişkin rapor,

    b) 9 x 13 cm. boyutundan küçük olmamak kaydı ile yapının içini, dışını ve çevresini gösteren, net çekilmiş fotoğraf albümü,

    c) Belediyesinden ve ilgili koruma kurulundan onaylı arsanın ve binanın durumunu gösteren 1/500 ölçekli vaziyet planı,

       d) Çaplı tasarruf vesikası veya tapu örneği,

    e) Taşınmaza ilişkin tescil kararı, ilgili kurulca onaylı Rölöve, restorasyon ve gerekiyorsa Restitüsyon projesi,

    f) Fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği,

    g) Kanuni tebligat adresi,

    istenir.

    Proje uygulaması yardımından faydalanmak istenen yapının mülkiyeti hisseli ise hissedarlardan birinin başvurusu yeterlidir.

   

 

Yönetmelik