Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Gönen

Yeşil Gönen' in antik çağdaki adı ASEPSUS'tur. Daha sonraları kaplıcaları dolayısıyla ARTAMEA adını almıştır. Yıllarca Bizanslıların elinde bulunan Gönen, Sultan Orhan Gazi tarafından 1334 yılında, yani bundan yüz yıllar önce Türklerin egemenliğine girmiştir. Seyyah Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Gönen' in Bursa Krallarından Mihaliç' in sayfiye şehri olduğunu, şehrin bakımlı, kırmızı kiremitli yapılardan oluştuğunu kaydetmektedir. Nitekim Bursa Krallarının yaz aylarında Gönen'e gelerek tatillerini geçirdikleri ve şifalı sularından yaralandıkları bilinmektedir. Gönen' de yapılan kazılarda ele geçen eserler, yazılar, heykeller yörenin çok eski bir tarihi yerleşim alanı olduğunu göstermektedir. İran seferine çıkan Büyük İskender, İskender Köprüsünü M.Ö. 400 yılında inşa ettirmiştir.  Alacaoluk ve Babakaya Kaleleri'nin kalıntıları da önemli tarihi eserlerdendir. Kaplıca sınırları içerisinde Bizans dönemi mozaik müzesi vardır. (Kaynak: Gönen Belediyesi 9.Ulusal Oya ve Çeyiz Fuarı Broşürü)
Kaplıcalar çevresinde yapılan hafriyatlar sırasında ortaya çıkan mozaikler, yazılı taşlar sütun başlıkları, madeni paralar gibi tarihi eserler Gönen’in, yerleşim yeri olarak kullanılmasının Milattan önceye  dayandığını göstermektedir. MS. II. yy. ait bulunan kitabelerde şehrin adı ‘Sıcak Su Şehri, Thermi’, hamamlarda ‘Granikaion Hamamları’ olarak geçmektedir. Bu kitabelerde, sıcak suyun şehir için önemli olduğu ve şifa dağıtan suyun insanlara sunulması için yardım yapan yönetici ve kişilerin isimleri belirtilmektedir.
Uzun süre Bizans yönetiminde kalan bölge, 13. yüz yılda Anadolu Selçuklularının eline geçmiş, bu devletin dağılmasından sonra Karesi Beyliği yönetiminde kalmış ve nihayet 1334 yılında Osmanlı idaresine katılmıştır.  ‘Doksan Üç Harbi’ denilen 1877-1878 Türk-Rus savaşının ardından Balkanlardan ve Kafkasyadan çok sayıda Türk boyu göçmen olarak gelip Gönen’e yerleşmiştir. 1881 yılında Erdek’ten ayrılarak ilçe yapılmış, 1885 yılında Belediye teşkilatı kurulmuştur.  6 Temmuz 1920 de Yunan işgaline uğramış, 6 Eylül 1922 de kurtarılmıştır. İlçenin yüzölçümü 1152 kilometrekare olup, arazi genellikle ovalık, batısı ve güneyi dağlıktır. Marmara Denizinin etkisinde kaldığından ılıman bir iklim hüküm sürmektedir. Yazlar sıcak, kışlar yağışlı ve ılıktır. Hayvancılık ilçe ekonomisinde önemli yer tutar. Tavukçuluk ve arıcılık yaygındır.
Son yıllarda süt sanayi, çeltik fabrikası, plastik poşet, salça konserve, kauçuk, terlik fabrikaları ilçe sanayinin gelişmesini sağlamıştır. Ayrıca karpuz ve şeftalisi meşhurdur.

Sıcak Su Kaynakları: İlçe merkezinde ve Ekşidere Köyü’nde bulunan sıcak su kaynakları çok eskiden beri bilinmektedir. İnsanların şifa bulmak için geldikleri Gönen, şehirleşme tarihinde “KAPLICA ŞEHRİ”ya da “ŞİFA ŞEHRİ” olarak tanınmaktadır.  İlçeye ulaşım karayolu ile sağlanmaktadır. Bandırma 45 km mesafede olduğundan hızlı feribot ile İstanbul’a da ulaşım çok kısa zamanda yapılabilmektedir.

 

  • gönen1

Kaynak:  Gönen Belediyesi 9.Ulusal Oya ve Çeyiz Fuarı Broşürü