Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Ayvalık Endüstriyel Peyzajı GZFT Analiz Çalıştayı Gerçekleşti


24.11.2023 tarihinde Ayvalık Endüstriyel Peyzajı GZFT Analiz Çalıştayına Katılım Sağlandı.

Doğal Miras, Kültürel Miras, Miras Yönetimi, Mübadele/Göç, Kültür
ve Sanat 1-2, Tarih Araştırmaları, Turizm ve Zeytin konularında oluşturulan 9 ayrı masada yer alan katılımcılar kendi uzmanlıkları ve deneyimleri ile katkıda bulundukları analiz çalıştayında görüşlerini bildirdiler.
Sabah oturumlarında UNESCO Dünya Mirası ve Ayvalık ‘ın Adaylık Süreci üzerine yapılan sunumun ardından katılımcılara Alan Yönetimi Planı, Danışma ve Eşgüdüm-Denetleme Kurulları ile yasal mevzuat hakkında bilgiler sunulmuştur. Analiz çalıştayının amacı ve kapsamı üzerine yapılan bilgilendirmenin ardından soru cevap bölümü tamamlanarak, öğle arası verilmiştir.
Öğleden sonra oturumlarında katılımcılar uzmanlık ve ilgilerine göre önceden belirlenmiş olan 9 farklı masada yerlerini alarak, masa moderatörü ve sekreterinin yönetiminde iki oturum şeklinde; tartışarak, tespit ettikleri zayıf ve güçlü yönleri belirlemiş, görüş birliği içerisinde maddeler halinde sunmuş, bunların daha iyi kullanılmasına yönelik fırsatlar ve Ayvalık’ın karşılaşabileceği tehditler üzerine öngörülerini paylaşmışlardır. Tüm grup çalışmalarının tamamlanmasının ardından grup sözcüleri; tüm katılımcılara kaydettikleri maddeleri detayları ile anlatarak, sundular.
Ayvalık Endüstriyel Peyzajı GZFT Analizi Çalıştayı; doküman ortamında ki notlar ve bilgiler, her masada yer alan ses kayıt cihazları, fotoğraflar ve tüm çalıştayı içeren video kaydı ile kayıt altına alınmış olup; çözümlemelerin ardından hazırlanacak kapsamlı çalıştay raporu https://www.ayvalikmiras.com/ üzerinden tüm kamuoyu ile paylaşılacaktır.

ayvalık 2.png
ayvalık 3.png
ayvalık 5.png
ayvalık.png