Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin 4.sünü Düzenlediği "Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları" Sempozyumu 16-17-18 Kasım 2023 Tarihlerinde Gerçekleşti

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN 4.SÜNÜ DÜZENLEDİĞİ "BALIKESİR ARKEOLOJİ BULUŞMALARI" SEMPOZYUMU 16-17-18 KASIM 2023 TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞTİ.

“Mysia ve Çevre Kültürleri Araştırmaları” temasıyla 3 gün sürecek sempozyumda, konunun uzmanları tarafından Balıkesir’deki kazı çalışmalarının durumu ele alınıyor. Sempozyumun son gününde ise; kazı alanlarına teknik gezi yapılacak.
Bugüne dek belirlenen 30 antik kente ev sahipliği yapan kadim şehir Balıkesir’de, Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 4’üncüsü düzenlenen “Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları Sempozyumu” başladı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Balıkesir Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve Balıkesir Kent Konseyi iş birliği ile 3 gün sürecek olan sempozyum “Mysia ve Çevre Kültürleri Araştırmaları” temasıyla Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde alanında uzman akademisyen ve arkeologların katılımıyla gerçekleştiriliyor. Sempozyumun açılış oturumu, Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Soykan’ın moderatörlüğünde; her ikisi de arkeolog olan Prof. Dr. Ramazan Özgan ile Prof. Dr. Adnan Diler’in konuşmalarıyla yapıldı.Prof.Dr. Gürcan Polat’ın oturum başkanlığında; Nurettin Arslan “Assos ve Komsu Polisler: Lamponia ve Gargara”H.Murat Özgen “Kurtarma Kazılarına Başlarken Adramytteion Kırsal Sahasında Reşitköy Barajı’ndan Etkilenen Kültür Varlıkları Üzerine Tespitler, Yorumlar ve Öneriler”, Mustafa Şahin “Kios’un Kent Planı Üzerine” ve Güzin Bili“Akheron Nekropolü Kazı Çalışmaları” konulu sunumlarını gerçekleştirdi. Ahmet Tercanlıoğlu’nun oturum başkanlığında; Feride İmrana Sıddıki’nin “Erdek Zeytinliada Meryemana Manastırı Vaftizhanesi Üzerine Bir Değerlendirme”Sibel Zenci’nin “Arkeopark Projesi Kapsamında Zeytinliada’da Yapılan Çalışmalar”, Figen Erdoğdu’nun “Bir Dini Mimari Örneği: Ayvalık Aziz Georgios Manastır Mevcut Durumu ve Koruma Önerileri” ve Sabriye Çelik Uğuz’un “Arkeoloji, Müzik, Eğitim, Festival ve Turizm İlişkisinde Kültür Turizmi ve Adramytteion Festival Akademisi” konulu sunumlarını gerçekleştirdi.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin, “Balıkesir coğrafi konumu, doğal güzellikleri, halen varlığını sürdüren geleneksel sanatları, yaşam biçimleri, gelenekleri ve kendine has lezzetleri ile tarih öncesi ve tarih sonrası kültürel değerleri açısından farklı medeniyetlerin bilgi ve tecrübe birikimini taşıyan son derece ayrıcalıklı ve zengin bir şehirdir. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak Balıkesir’imizin sahip olduğu kültürel değerlerin gün yüzüne çıkarılması, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması yanında tanıtılarak insanlığın istifadesine sunulması son derece önemli olduğu için nitelikli çalışmaları her alanda destekliyoruz.Her alanda yapılan bu çalışmalar gösterdi ki Balıkesir, insanlığın bu gün ulaştığı medeniyet değerlerine en fazla katkı sağlamış bir coğrafyaya sahiptir. Arkeoloji başta olmak üzere sosyoloji, sanat, kültür, halen yaşamını sürdüren gelenekler yapılan bilimsel araştırmalar Balıkesir’in insanlık tarihi ve bu gün sahip olduğu bilgi, felsefe, tıp, kültür, sanat gibi her alanda mevcut medeniyet değerlerinin oluşumuna en fazla katkı sağlayan coğrafyanın en değerli parçasıdır.” dedi.

Nurettin Arslan’ın oturum başkanlığında; Zühal Eylül İçli’nin “Klasik-Helenistik Dönem Kale Karakol Yerleşimleri ve Kült İçerikleri: Adramyttene Sahasından Örnekler”Abdullah Kasım Sonkaya’nın “Heykeltıraşlıkta Lydia-Mysia İlişkileri Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme”Ahmet Tercanlıoğlu’nun “Kyzikos Hadrian Tapınağı Friz Kuşağı Kurban Sahnesi”Hasan Kasapoğlu’nun “Koroplastik Verileri ile Parion’da Telesphoros Kültü ve Thrakia-Mysia-Troas Bölgeleri İle Karşılaştırmalı Analizi”Murat Karagöz’ün “Antandros’ta Ele Geçen Asklepios Sunakları” ve Seçil Çokoğullu’nun “Antandros Nekropolisi Kurtarma Kazılarından Ele Geçen Bir Grup Pişmiş Toprak Figürin” konulu sunumlarını gerçekleştirdi. Zeynep Koçel Erdem’in oturum başkanlığında; Sinem Mutlu’nun “Adramytteion Antik Kenti Kazılarında Bulunan Siyah Firnisli Seramiklerin Anadolu’dan Benzer Örneklerle Değerlendirilmesi”Hakan Aycan’ın “Klaros YK Sektörü’nde Ele Geçen Geç Roma Dönemi Açık Renkli Seramikleri”Ramazan Yılmaz’ın “Kyzikos Antik Kenti Geç Roma Dönemi Açık Renkli Seramikleri”Büşra Elif Kasapoğlu’nun “Güncel Verilerle Hellespontos İsliği Seramiklerinin Özellikleri Dağılım Alanları”Evren Açar’ın “Antandros Lesbos Amphoraları” ve Ali Rıza Can’ın “Mysia Bölgesinde ve Bu Bölgeye Yakın Coğrafyada Ölü Gömme Geleneklerinin Farklılaşması” konulu sunumlarını gerçekleştirdi.

SON GÜN KAZI ALANLARINA TEKNİK GEZİ YAPILACAK

Bölgede gerçekleştirilen kazılar, kazılardan çıkan bulgular ile bu bulguların kente ve gündelik yaşama kazandırılmasıyla kentin kültürüne ve turizmine olan katkıları gibi birçok konu uzmanları tarafından ele alındığı sempozyumda ilk iki  gün boyunca 13 farklı oturum gerçekleştirilecek. Şehirde devam eden çalışma ve araştırmaların daha ileriye götürülmesine, Balıkesir’in arkeoloji alanında daha fazla gelişmesine katkı sağlayacak olan sempozyumun son günü ise; Balıkesir’deki kazı alanlarına teknik geziler düzenlendi.


WhatsApp Image 2023-12-11 at 15.44.42.jpeg
WhatsApp Image 2023-12-11 at 15.44.42(1).jpeg
WhatsApp Image 2023-12-11 at 15.44.42(2).jpeg
WhatsApp Image 2023-12-11 at 15.44.42(3).jpeg
WhatsApp Image 2023-12-11 at 15.44.42(5).jpeg