Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

SANATSAL YETENEK TARAMASI ÇALIŞMASI

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 03.09.2021 tarih ve 1013302 sayılı yazısında korunma ve bakım altında bulunan çocukların iyi eğitim almalarının, okul başarılarının arttırılmasının ve geleceğe hazırlanmalarının önemli olduğu,  bu kapsamda  çocukların  en  az  bir  SPOR  ve  SANAT dalına yönlendirilmesine yönelik gerekli çalışmaların yürütülmesi kapsamında protokol imzalanmıştır.

            Bu çerçevede, imzalanan işbirliği protokolü kapsamında;

- Korunma ve bakım altında bulunan çocukların sanatsal yeteneklerinin belirlenmesi,

- İlgi ve yeteneği bulunan çocukların eğitimi hedeflenmektedir.

              Bakanlığımız merkez, bağlı ve ilgili kuruluşlarımız ile taşra teşkilatı bünyesindeki  çalışmalarla,  sanatsal yeteneklerinin belirlenmesi ve geliştirilmesi konusunda  destek  sağlanması  planlanmaktadır.

            Bu itibarla, hangi spor alanında ya da hangi sanat dalında eğitim  almak veya var olan yeteneğini geliştirmek isteyen kişilerin: Adı Soyadı, TC Kimlik Numarası, eğitim almak istediği Sanat ya da Spor dalını, öğrenci ise Okul Adını da belirten dilekçe ile Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğüne ve İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüklerine başvurmaları yeterli olacaktır.

            İlgilenenlere  saygıyla duyurulur.

 

Müracaat : Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl ve İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlükleri

İletişim : Telefon no:(0266) 245 1335-245 1336  Dahili (132)

Faks: 0266 244 72 71