Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI BELGELİ TURİZM SEYAHAT ACENTALARINA İŞE DEVAM KREDİSİ

D U Y U R U

SEYAHAT ACENTALARINA İŞE DEVAM KREDİSİ

Bakanlığımız tarafından küçük ölçekli seyahat acentalarına finansman desteği sağlanması amacıyla işe devam kredisi paketi için kamu bankası ile mutabakata varılmıştır.

İşe devam kredisine ilişkin Başvuru Esasları aşağıda açıklanmaktadır.               

* Krediden, Bakanlığımızdan İşletme Belgeli Seyahat Acentaları yararlanabilecektir

* Kredi en fazla 36 (otuzaltı) ay vadeliolacaktır. (6 ayı ödemesiz 30 ay taksit ödemeli)

* Kredi tutarı 50.000 (ellibin) Türk Lirası olacaktır.

* Kredinin % 80’i  KGF garantili olacaktır.

*Kredi faiz oranı % 7,5 (yedi buçuk) + Komisyon %1,5 (bir buçuk)oranında (binde yedibuçuk banka, binde yedibuçuk KGFolacaktır.

* Başvurular Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne yapılacaktır.

Kredi başvurusu için

1)Seyahat acentasının 2019 yılı cirosu en az 500.000 (beşyüzbin) Türk Lirası veya üzeri olması gerekmektedir.

2)Seyahat acentasının sosyal güvenlik kurumuna tabi en az iki personel çalıştırıyor olması ve kredi süresi boyunca da çalıştırmaya devam edecek olması gerekmektedir.

* Başvurular ekte yer alan dilekçe örneği doldurularak dilekçe eki belgelerle birlikte yapılacaktır.

*Başvuruların 04 Mayıs 2020 tarihi saat 18:00’ e kadar Bakanlık evrakına giriş yapacak şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

Başvurulara ilişkin bilgi alınacak irtibat numaraları: “,

+08 Nisan 2020tarihi itibariyle

İsim

Telefon

Metin ÖZSOY

Memur

 

0312 470 74 24

Ertuğrul YILMAZ

Şube Müdürü

 

0312 470 74 28

Duran ÇONA

Daire Başkanı.

 

0312 470 71 28


 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA

Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü

Seyahat Acentaları Dairesi Başkanlığına

 

Aşağıda bilgileri belirtilen Seyahat Acentamıza ekte yer alan bilgiler çerçevesinde işe devam kredisi talebinde bulunmaktayız.

Gerekli değerlendirmenin yapılarak talebimizin ilgili kamu bankasına iletilmesi için gereğini arz ederiz.

 

 

                                                                                              YETKİLİ İMZASI/FİRMA KAŞESİ

 

 

ACENTANINİLİ

 

 

 

ACENTANIN ADI

 

 

 

BELGE NO

 

 

 


EKLER :

  1. 2019 Yılı Turizm Payı Beyannamesi örneği(Mali Müşavir tarafından onaylanacaktır)
  2. Kurumlar Vergisi Beyannamesi veya 2019 yılı 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi örneği (Mali Müşavir tarafından onaylanacaktır)
  3. Personele ilişkin sosyal güvenlik kurumu bildirgesi
  4. Kredi geri ödeme süresince en az iki personel istihdam edileceğine ilişkin Taahhütname
  5. Şirkete ait "İmza Sirküleri" veya şahıs işletmeleri için "İmza Beyannamesi" örneği T A A H H Ü T N A M E

 

………………………………………………….şirketimize ait………………. Belge Nolu……………………………Seyahat Acentası için kullanacağım İşe Devam Kredisinin geri ödemesi süresince acentamızda en az iki personel istihdam etmeye devam edeceğimi, aksinin tespiti halinde kredi geri ödemesi için uygulanacak yaptırımları kabul  edeceğimi beyan ve taahhüt ederim.

 

 

YETKİLİ İMZASI/FİRMA KAŞESİ