Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

7.Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi Duyurusu.

                                      7. ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ KONGRESİ

         Türkiye Sağlık Turizmi Derneği’nin 2005 yılından beri düzenlemekte olduğu Uluslar arası Sağlık turizmi Kongresi’nin 7.si bu sene 18-21 Kasım tarihleri arasında T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın destekleri ile İstanbul silence Hotel & Convention Center’da düzenlenmektedir.
         Sağlık turizminde ülke politikalarının oluşturulmasına ilham veren ve sivil toplum kuruluşlarına ve özel sektöre öncülük etmiş olan dernek, Türkiye’nin sağlık turizmi potansiyelini geliştirmek  için bakanlıklarla, kalkınma ajanslarıyla, üniversitelerle, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak yayın, proje, basılı görsel materyal üretimi, ulusal ve uluslar arası çalıştay, seminer, kongre, konferans, sağlık hukuku, mesleki ingilizce eğitim programları da düzenliyor.
         “Sağlıkta Dönüşüm Programı” ile beraber sağlık turizminin de hükümet politikası haline gelmesi de derneğin misyonlarının hükümet politikasıyla ortak paydada buluşmasına zemin hazırlamış.

          Kongreye katılım koşulları www.TurkeyHealth.net adresinde yayınlanmaktadır.