Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Türkiye' de Ticari Amaçlı Film Çekmek İsteyen Yerli Yapımcılar İçin Başvuru Formu

                                        TÜRKİYE’DE TİCARİ AMAÇLI FİLM ÇEKMEK İSTEYEN

                   YERLİ YAPIMCILAR İÇİN BAŞVURU FORMU

T.C. KİMLİK NO:                                                                           :

1. Adı ve Soyadı                                                                                 :

2. Doğum Yeri ve Tarihi                                                                    :

3. Baba Adı                                                                                         :

4 Anne Adı                                                                                          :

5. Mesleği                                                                                             :

6. Uyruğu                                                                                            :

7. İş Yeri Adresi ve Telefon Numarası                                            :

8. Ev Adresi ve Telefon Numarası                                                    :

9. E-posta Adresi ve Faks Numarası                                                :

10.Kısa Özgeçmişi                                                                               :

11.Temsil Edilen Kuruluşların Adları (var ise)                               :

12.Yayınlanan Eserlerin Listesi                                                         :

13.Ses/Video Kaydı veya Film Çekim Konusu                                :

14. Ses/Video Kaydı veya Filmin Adı                                                :

15.Ses/ Video Kaydı veya Filmin Yönetmeninin Adı ve Soyadı     :

16.Ses/Video Kaydının veya Filmin Yayınlanacağı TV Adı           :

17. Yapımcı veya Film Şirketinin Adı                                               :

18.Senaryo Adı veya Sinopsist                                                          :

19.Proje İçin Öngörülen Tarihler, Çalışmanın Süresi ve Çalışma Yapılacak Mekanlar ve Projenin Kısa Tanıtımı: ....................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

AÇIKLAMALAR

1)       Dayanak: 12.08.2005 tarih ve 25904 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sinematografik Ortak Yapımlar ve Türkiye’de Ticari Amaçlı Film Çekmek İsteyen Yerli ve Yabancı Yapımcılar” hakkında Yönetmeliğin 14. Maddesi gereğince.

2)       Askeri alan bölgelerde ilgili kurumlardan izin almadan kayıt ve film çekimi yapmak kesinlikle yasaktır.

3)       2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamına giren mekanlarda film çekimi sırasında, önceden bağlı Müze Müdürlüğüne bilgi verilmeden anılan mekanlarda film çekimi yasaktır.

4)       Özel Çevre Koruma bölgelerinde yapılacak film çekimleri için Çevre Koruma Müdürlüğünden izin alınması gerekir.

5)       Yapılacak her türlü çekimde; giydirme usulü polis aracı oluşturulması, Polis kıyafetleri, kimliği, amblem ve işaretlerinin kullanılması için İl Emniyet Müdürlüğü’nden izin alınması gerekmektedir. Aksi davrananlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.

6)       Bu film çekim izni  –………………………………………………………………………………….tarihleri arasında geçerlidir.

 Yukarıda belirtilen açıklamaları okudum, gerekli izinleri ilgili kurum ve kuruluşlardan alacağımı ve verdiğim bilgilerin doğru olduğunu beyan ve taahhüt ederim.

                                                                                                                                                                                  ……/.…./2014

                                                                                                                                                                            Yapımcı-Adı-Soyadı-Kaşe-İmza

ADRES                                                                 :