Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Sit Alanları

    BALIKESİR

   SİT ALANLARI

Arkeolojik Sit Alanı

 179

Kentsel Sit Alanı

   11

Tarihi Sit Alanı

 

Kentsel Arkeolojik Sit Alanı

 

Diğer Sit Alanları (üst  üste sit alanları)

Arkeolojik ve Doğal Sit

     3

Tarihi ve Doğal Sit

     1

 Tarihi-Arkeolojik-Doğal Sit

     1

Tarihi ve Kentsel Sit

     1

TOPLAM

  196